English Studio - Angličtina Blansko

CÍL KURZŮ

Cílem kurzů je naučit studenty dobře komunikovat v anglickém jazyce, a to jak ve slovní, tak v písemné podobě - pro práci, pro studium, pro radost.

VÝHODY NAŠICH KURZŮ

Třídy jsou navrženy pro malý počet studentů. Kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení rodilí mluvčí i čeští učitelé. Používáme moderní, kvalitní a přehledné učebnice z Velké Británie, české materiály, k dispozici je knihovna, video, DVD. Pro nižší úrovně je gramatika jak v českém, tak v anglickém jazyce.

PÁR SLOV O KURZECH

Všechny kurzy si kladou za cíl vybavit studenty dostatečnou znalostí anglické gramatiky, slovní zásoby a idiomů, které umožní porozumět a reagovat na mluvené i písemné projevy v anglickém jazyce. Je důležité, aby byli studenti vystavováni anglickému jazyku od samého začátku. Gramatika je samozřejmě důležitá, budete se ji však učit jako prostředek podporující komunikaci. Náplň kurzů se plánuje předem, je však dostatečně pružná, aby se přizpůsobila potřebám studentů. Kurzy zaručují aktivní komunikaci v angličtině.

KNIHOVNA

Studenti si mohou bezplatně půjčit knihy určené pro čtenáře s různou znalostí jazyka i originální verze románů, DVD a odborné materiály.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Škola má k dispozici řadu učebnic dovezených z Velké Británie, a přestože každý kurz má svoji vlastní učebnici, využíváme hojně i dalších učebnic jako pomocných studijních materiálů, společně s články z novin a časopisů a dalšími autentickými materiály, jako jsou jízdní řády či jídelní lístky, aby se výuka co nejvíce přiblížila skutečnému životu a byla praktická.
Úvodní strana   

Příměstský tábor 2017   

O škole   

Učitelé   

Nabídka kurzů   

Přihláška   

Vstupní test   

Firemní kurzy   

Individuální výuka   

Dětské kurzy Super Minds   

Reference   

Zkoušky Cambridge   

Studijní pobyty v Anglii   

Překlady   

Kontakt   


„English Studio je lepší než škola, do které jsem chodila v Londýně.”
Marie S.2005–2017 © English Studio