English Studio - Angličtina Blansko

Dětský kurz Super Minds


Naším kurzem provází děti učebnice Super Minds (Cambridge University Press), vytvořená uznávaným týmem odborníků v čele s Herbertem Puchtou, vynikajícím pedagogem a předním znalcem v oboru kognitivní psychologie a neurolingvistického programování.


Cílem naší výuky je motivovat děti prostřednictvím Super Minds ke skutečně aktivní komunikaci a používání jazyka v reálných životních situacích, přiměřených jejich věku a zájmům. Učebnice Super Minds prosazují celostní přístup k osobnosti dítěte. Rozvíjí dětskou kreativitu a plně respektují odlišné učební styly dětí, neboť jsou založeny na teorii mnohočetných inteligencí. Podporují kritické myšlení dětí, rozvoj jejich poznávacích schopností a posilují schopnost koncentrace. Nechybí ani stránky věnované CLILu (mezipředmětovým vazbám) a projektovému vyučování. Tím vším vylučují pasivní a mechanický přístup ke studiu. Super Minds je možné používat už od nejútlejšího předškolního věku.


K výuce používáme i další moderní učební materiály Cambridge University Press. Jsou jedinými oficiálně uznávanými přípravnými materiály ke cambridgeským zkouškám, tudíž jako jedny z mála splňují mezinárodní požadavky CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Viz Zkoušky Cambridge.


Uvědomujeme si, jak v dnešní době rodičům velmi záleží na tom, aby jejich děti získaly kvalitní jazykové vzdělání. V English Studiu děláme vše pro to, aby tomu tak bylo.


Úvodní strana   

Příměstský tábor 2017   

O škole   

Učitelé   

Nabídka kurzů   

Přihláška   

Vstupní test   

Firemní kurzy   

Individuální výuka   

Dětské kurzy Super Minds   

Reference   

Zkoušky Cambridge   

Studijní pobyty v Anglii   

Překlady   

Kontakt   


„English Studio je lepší než škola, do které jsem chodila v Londýně.”
Marie S.2005–2017 © English Studio