English Studio - Angličtina Blansko

Příměstský tábor pro rok 2017 je již obsazen.

English Studio ve spolupráci s hotelem Panorama pro vás opět po roce připravuje letní příměstský tábor s výukou angličtiny.


Naším cílem je zprostředkovat dětem co nejvíce radosti z používání cizího jazyka v denním životě a také posílit jejich sebevědomí tím, že jim umožníme učit se a užívat angličtinu volně v široké řadě aktivit založených na hře, tvoření, řešení problémů, hudbě a týmové spolupráci. Praktická konverzace, porozumění a využití různorodých textů se bude prolínat s hrami a tvořivými a sportovními činnostmi. Všechny aktivity budou pečlivě strukturovány tak, aby se v co nejvyšší míře podpořilo používání jazyka a aktivní spoluúčast dětí.


Tábor bude probíhat v bezpečí a pohodlí hotelu Panorama a jeho okolí. V rámci tábora mohou děti užívat kromě učeben i rozmanité vybavení a atrakce hotelu, které zahrnují plavecký bazén, krmení zvířat, videoprojekci s využitím výukových filmů v angličtině a sportovní hřiště.


Další důležité informace:

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku a pošlete ji zpět (mailem, poštou na adresu školy, příp. ji osobně odevzdejte v kanceláři školy). Prosíme vás (resp. vaše děti) také o vyplnění dotazníku. Pomůže nám lépe připravit náplň tábora.


Platbu můžete zaslat na účet školy č. 19-4742960287/0100 nebo uhradit přímo v kanceláři školy. Pokud nemůžete nebo nechcete uhradit zároveň celou částku, prosíme o úhradu min. poloviny ceny 1.500 Kč do 31. 5. 2015 a doplacení zbylé částky do pátku 3. července 2015.


V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat, nejlépe na mailové adrese english.studio.bk@seznam.cz.


Na spolupráci a setkání s vámi a vašimi dětmi se těší


Alan a Patricie Windsor


Přihláška ke stažení (.doc)

Dotazník ke stažení (.doc)
Úvodní strana   

Příměstský tábor 2017   

O škole   

Učitelé   

Nabídka kurzů   

Přihláška   

Vstupní test   

Firemní kurzy   

Individuální výuka   

Dětské kurzy Super Minds   

Reference   

Zkoušky Cambridge   

Studijní pobyty v Anglii   

Překlady   

Kontakt   


„English Studio je lepší než škola, do které jsem chodila v Londýně.”
Marie S.2005–2017 © English Studio