English Studio - Angličtina Blansko

NABÍDKA KURZŮ

Všechny uvedené kurzy vyučují kvalifikovaní a zkušení rodilí mluvčí.

BEGINNERS - ZAČÁTEČNÍCI (A0)

Začátečníci i mladí studenti mají příležitost naučit se kvalitně základy, na kterých v pozdějším studiu mohou stavět. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní.

ELEMENTARY - ZAČÁTEČNÍCI PLUS (A1)

Pokud se chcete učit angličtinu a nějaké elementární znalosti již máte, či jste tzv. chroničtí začátečníci, tento kurz je přesně pro vás.

PRE-INTERMEDIATE - MÍRNĚ POKROČILÍ (A2)

Pokračování studia začátečníků. V tomto roce se studenti učí podrobněji poznávat ty okruhy, se kterými byli pouze obeznámeni. Rozšiřuje se jejich slovní zásoba, důraz je kladen na schopnost vyjádřit se a rozumět. Úroveň KET – viz Zkoušky Cambridge.

INTERMEDIATE - STŘEDNĚ POKROČILÍ (B1)

Naši studenti z předchozích let úročí svoji práci tím, že své jazykové schopnosti dále postupně rozvíjejí v každodenních situacích, jsou vystavováni autentickému jazyku novin, televize a internetu. Důraz je opět kladen na schopnost vyjadřovat se a rozumět. Gramatické struktury jsou již obsáhlejší. Po absolvování této úrovně jsou studenti připraveni na zkoušku PET. Úroveň PET – viz Zkoušky Cambridge.

UPPER INTERMEDIATE - VYŠŠÍ STŘEDNĚ POKROČILÍ (B2)

Úroveň kurzu je na pomezí středně pokročilých a úrovně FCE. Široké spektrum slovíček, idiomy a detailní přehled gramatiky připraví studenty na vývoj k dokonalosti. Studenti mají možnost probírat mnohá témata v angličtině a zdokonalit se v každodenní komunikaci. Úroveň FCE – viz Zkoušky Cambridge.

FCE - PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU CAMBRIDGE FCE (B2)

FCE (First Certificate in English) je nejpopulárnější jazykovou zkouškou University of Cambridge: ESOL Examinations. Studenti, kteří složí tuto zkoušku, prokazují aktivní znalost angličtiny a samostatnost v užívání jazyka. Tato zkouška má mezinárodní platnost, je uznávaná firmami, některými vysokými školami a dalšími institucemi. Studium pro přípravu na zkoušku je intenzivní, užitečné i zábavné. Více informací o všech zkouškách Cambridge vám rádi poskytneme přímo v English Studiu. Úroveň FCE – viz Zkoušky Cambridge.

CAE - PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU CAMBRIDGE CAE (C1)

CAE (Cambridge English: Advanced) je zkouška z pokročilé angličtiny, je o úroveň vyšší než FCE. Je to jediná zkouška, kterou potřebujete k akademickému úspěchu. Pokud chcete studovat na anglicky mluvící univerzitě, pak je zkouška CAE celosvětově přijímaným důkazem, že vaše angličtina je dostatečně dobrá, abyste to dokázali. Čeští studenti, kteří se zapisují do univerzitních kurzů v České republice, zjistí, že díky zkoušce CAE vyčnívají z davu a získávají spoustu výhod navíc. Zkouška dokládá velmi pokročilou schopnost užívat jazyk. V našem kurzu dostáváte příležitost slyšet autentickou angličtinu rodilých mluvčích. Vaše slovní zásoba a vaše znalost gramatiky se obohatí velmi výraznou měrou. Naučíte se používat angličtinu i v mnohem abstraktnějším myšlenkovém kontextu, než je tomu u FCE. Více informací o všech zkouškách Cambridge vám rádi poskytneme přímo v English Studiu. Úroveň CAE – viz Zkoušky Cambridge.

CPE - PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKU CAMBRIDGE CPE (C2)

CPE (Cambridge English: Proficiency) je nejpokročilejší zkouškou. Dokazuje, že jste zvládli angličtinu na zcela výjimečné úrovni. Se zkouškou CPE se můžete na nejvyšší úrovni podílet na profesním pracovním či akademickém životě a komunikovat s plynulostí a vytříbeností rodilého mluvčího. Kurzy této pokročilosti sestávají z individuální výuky, případně probíhají ve velmi malé skupině studentů. Více informací o všech zkouškách Cambridge vám rádi poskytneme přímo v English Studiu. Úroveň CPE – viz Zkoušky Cambridge.

NOVÁ MATURITA (1 x 90 minut)

Tento kurz nabízí studentům zdokonalení lingvistických znalostí a schopností nezbytných ke složení maturitní zkoušky. Naší snahou je také posílit sebevědomí studentů. Studenti budou procvičovat mluvení, čtení, psaní, gramatiku a poslechy v rozsahu potřebném pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Zvolené studijní materiály a učebnice, které v English Studiu používáme, kombinují přípravu na zkoušku s praktickým zvládnutím jazyka pro každodenní život tak, aby studenti dokázali angličtinu používat bez obav i poté, co odejdou ze školy. Na maturitu připravujeme komunikativním, pozitivním a zábavným a snadno zapamatovatelným způsobem.


Na vaše přání můžeme zorganizovat kurzy obchodní angličtiny, konverzační kurzy apod. Pokud vám žádný z výše uvedených kurzů nevyhovuje, organizujeme ještě další kurzy, které zde nejsou uvedeny a mohly by vám vyhovovat lépe.


Rádi vám nabízíme individuální vstupní pohovor, který vám pomůže zvolit kurz a typ výuky podle vašich potřeb.

Úvodní strana   

Příměstský tábor 2017   

O škole   

Učitelé   

Nabídka kurzů   

Přihláška   

Vstupní test   

Firemní kurzy   

Individuální výuka   

Dětské kurzy Super Minds   

Reference   

Zkoušky Cambridge   

Studijní pobyty v Anglii   

Překlady   

Kontakt   


„English Studio je lepší než škola, do které jsem chodila v Londýně.”
Marie S.2005–2017 © English Studio