English Studio - Angličtina Blansko

Ceník kurzů a platební podmínky

Kurzy a ceny pro školní rok 2016/17

Název kurzu Délka lekce týdně Den Čas Plná cena Cena
se slevou 1*
Cena
se slevou 2*
Beginners Plus 90 minut čtvrtek 17.30 – 19.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Pre-intermediate 90 minut středa 16.00 – 17.30 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Intermediate 90 minut uterý 17.30 – 19.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Intermediate plus 90 minut středa 17.30 – 19.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Upper-intermediate 90 minut čtvrtek 17.30 – 19.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Upper-intermediate/FCE 90 minut středa 17.30 – 19.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Maturita Intermediate 90 minut pondělí 17.00 – 18.30 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Advanced/CAE 90 minut pondělí 17.00 – 18.30 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Super Minds Kids 1 60 minut     5.000,- 4.850,- 4.700,-
Super Minds Kids 2 60 minut úterý
čtvrtek
15.00 – 16.00
14.00 – 15.00
5.000,- 4.850,- 4.700,-
Super Minds Kids 3 60 minut
90 minut
středa
čtvrtek
14.15 – 15.15
15.15 – 16.45
5.000,-
6.200,-
4.850,-
6.000,-
4.700,-
5.800,-
Super Minds Kids 4 90 minut středa 15.30 – 17.00 6.200,- 6.000,- 5.800,-
Young Teen Kids 90 minut úterý 16.00 – 17.30 6.200,- 6.000,- 5.800,-

VŠECHNY NAŠE KURZY VYUČUJÍ RODILÍ MLUVČÍ!
Jedinou výjimkou jsou kurzy pro děti.


DOBA TRVÁNÍ KURZU

Celková doba výuky je 32 týdnů, od října do června. Kurzy probíhají v odpoledních a večerních hodinách. S ohledem na různou dobu konání kurzů pomůžeme každému studentovi najít kurz, který mu bude časově vyhovovat.


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA probíhá dle osobní domluvy a potřeb studenta. Cena za 60 minut individuální výuky je 500 Kč. Odpovídající cena za 45 minut výuky je 375 Kč.


PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Školné je třeba uhradit před začátkem kurzu. Je možné se dohodnout na dvou polovičních splátkách (v září 2016 a v únoru 2017). Na základě vzájemné dohody je možné i postupné splácení, poslední splátka musí být doplacena do konce února 2017.


Podpisem přihlášky potvrzuje student svoji závaznou docházku do zvoleného kurzu, a zavazuje se tím k úhradě celé částky kurzovného.

Po podpisu přihlášky již není možné vyhovět žádostem o ukončení studia a vrácení kurzovného.


Školné je možné zaplatit hotově nebo lépe bankovním převodem na účet č. 19-4742960287/0100.


*

Plná cena – platí pro nové studenty, kteří budou hradit kurzovné po 31. červenci 2016, a všechny stávající studenty školy, na které se nevztahuje sleva 1 a 2.


Sleva 1 – platí pro nové studenty, kteří uhradí celé kurzovné do 31. července 2016;
Sleva 1 – platí pro studenty, kteří již English Studio navštěvovali ve školním roce 2015/2016 a do 31. července 2016 uhradí zálohu ve výši min. 1 000 Kč.


Sleva 2 – platí pro studenty, kteří již English Studio navštěvovali ve školním roce 2015/2016 a uhradí celé kurzovné do 31. července 2016.

Úvodní strana   

Příměstský tábor 2016   

O škole   

Učitelé   

Nabídka kurzů   

Ceník kurzů   

Přihláška   

Vstupní test   

Firemní kurzy   

Individuální výuka   

Dětské kurzy Super Minds   

Reference   

Zkoušky Cambridge   

Studijní pobyty v Anglii   

Překlady   

Kontakt   


„English Studio je lepší než škola, do které jsem chodila v Londýně.”
Marie S.2005–2016 © English Studio